KC Baarn zamelt voor de gemeente Baarn grof huishoudelijk afval in, waaronder natuurlijk ook herbruikbare goederen. In totaal werd in 2018 726.844 kg ingezameld waarvan ruim 565.549 kg als product of grondstof is hergebruikt. Dit geeft een milieurendement van 77.8%.

Inzameling Grofvuil

Het KringloopCentrum haalt in opdracht van de gemeente Baarn grof vuil op.

Voor de voorwaarden zie onder: "OVER ONS"  >  "INNAME VOORWAARDEN"

©2019 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer