Bestuur en medewerkers van het KringloopCentrum hebben kennis genomen van de problemen die voor een groep mensen ontstaat indien alleen nog maar gepind kan worden. Dat willen wij niet, en om die reden blijft ook vanaf 1 juli de mogelijkheid bestaan om in onze kringloopwinkels contant af te rekenen. Pinnen is de belangrijkste manier om te betalen. Wij willen echter contant betalen als uitzondering accepteren voor die mensen die geen andere mogelijkheid hebben. Wij danken iedereen die ons de afgelopen dagen feedback heeft gegeven. Dus vanaf een juli: contant mag maar pinnen heeft de voorkeur.

ANBI 2020

ANBI gegevens:
Naam: Stichting KringloopCentrum Baarn-Bunschoten
Adres: Tolweg 1-a
  3741 LM Baarn
Telefoon: 085-0185579
Emailadres: administratie@kringloopbaarn.nl
RSIN nummer:                               0067.64.800


Doelstelling van de Stichting (statuten, artikel 2 lid 1)

  1. Het bevorderen van producthergebruik met als doel het hergebruik van onderdelen en grondstoffen. Daarmee als gevolg de uitputting van eindige grondstofvoorraden tegen te gaan.
  2. Het scheppen van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid.
  3. Het oprichten van en of deelnemen aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel.
  4. Het verlenen van diensten aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel.
  5. Het geven van voorlichting aan de bevordering van de bewustmaking van bevolking en overheid. Ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen. Zo houden we een rechtstreeks of zijdelings verband en zijn we bevordelijk aan het doel. 

Beleidsplan
T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd door het actief inzamelen van deze goederen. Vervolgens na al het sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de stichting mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werklozen, 50 plussers, mensen met een re-integratievraag. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst van de gemeentes Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk en de psychiatrische instellingen in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld. Waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is dat elk jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van de bovenstaande activiteiten.

Zie de link hieronder voor de publicatieplichtige gegevens ANBI 
Zie de link hieronder voor Jaarverslag 2020 


Documenten

Druk op een link om het document te downloaden

ANBI 2020 Jaarverslag 2020
©2021 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer