Het Kringloop Centrum is door de Lock down tot en met 9 Februari gesloten. Net als u hopen wij natuurlijk van harte dat we u daarna weer kunnen verwelkomen. In de tussentijd hebben wij onze winkel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor u. Samen hebben we hard gewerkt de Lock down door te komen. We hopen u zo snel mogelijk weer te zien in onze winkel.

Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
 3. Ontwikkeling van en zorg voor mensen
 4. Veel product-hergebruik van goederen en materialen
 5. Win-win resultaten met stakeholders
 6. Financiële continuïteit

 

 1. Inleiding

Dit document betreft het jaarverslag 2019 van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten. In het jaarverslag vindt u de doelen die wij als stichting nastreven en wat wij in 2019 per doel hebben bereikt.

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten heeft de volgende doelen. Deze doelen zijn afgeleid van de missie en van dat waar KringloopCentrum Baarn-Bunschoten zich in het bijzonder op richt. Deze doelen vormen de ‘kapstok’ waaraan de resultaten en activiteiten van het jaarplan 2019 zijn opgehangen.

De doelen:

Belanghebbende

 

Doel

Klanten winkel

:

Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen.

Mensen met afstand tot reguliere arbeidsmarkt, medewerkers KCBB

:

Professionele ontwikkeling van mensen en zorg voor mensen.

Maatschappij

:

Veel product- en grondstofhergebruik van goederen en materialen.

Stakeholders

:

Win-win resultaten met stakeholders. 

Organisatieleiding

:

Financiële continuïteit.

 

2.      Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Wisselend aanbod van kwalitatief goede artikelen
 • Breed aanbod van groepen producten
 • Duidelijke en schone winkel
 • Spannende winkel
 • Vakkundig personeel

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Indicator

Resultaat

Aantal betalende klanten 

142.888

Oordeel klanten over de winkel (score 1-10)

8,1

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Frequent wisselend aanbod
  We zorgen structureel voor nieuw aanbod. Artikelen die na een tijdje niet zijn verkocht, vervangen we door nieuwe artikelen.
 • Mooi en goed presenteren van het winkelaanbod
  We groeperen de artikelen keurig en smaakvol bij elkaar; op soort en op kleur.
  In Baarn wordt het de presentatie van het winkelaanbod verbeterd. Een plan is daartoe gemaakt.   
  In Nijkerk is de kleding ook bereikbaar geworden voor minder validen. De kleding is verplaatst van de bovenverdieping naar de benedenverdieping. Het wordt gewaardeerd door de klanten.
 • Schoon
  We reinigen de artikelen, voordat ze in de winkel worden aangeboden. Ook houden we onze winkel schoon.
 • Continu beter
  We vragen periodiek naar het oordeel van klanten over de winkel. Vanaf eind 2019 kan de enquête ook digitaal worden ingevuld via touchscreens in de winkel. Klanten kunnen ook hun opmerkingen zelf noteren in gastenboeken. En bij de kassa’s worden proactief klantopmerkingen genoteerd. Het levert waardevolle informatie op. Hiermee verbeteren we de winkel en het assortiment.
 

3.      Ontwikkeling van mensen en zorg voor mensen 

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Onvoorwaardelijk vertrouwen geven
 • Mensen begeleiden naar behoefte
 • Mensen laten werken naar vermogen
 • Aanleren van competenties

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Indicator

Resultaat

Re-integratie-medewerkers (aantal)

21

Re-socialisatie-medewerkers (aantal)

3

Reclassering-medewerkers (aantal)

39

Maatschappelijke stages (aantal)

24

Vrijwilligers (aantal)

44

Medewerkers vast in dienst (aantal)

23

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goede samenwerking met partners
  Alle lopende overeenkomsten met de partners zijn verlengd. Er is tevredenheid over de samenwerking bij de partners.
 • Mensen laten werken naar behoefte en vermogen
  We gaan het gesprek met de medewerkers aan over waar hun wensen en behoeften liggen en hun functioneren. Hier hebben we in 2019 nadrukkelijk naar gevraagd. We werken met een ontwikkelplan per medewerker vanaf 2019. De wensen en behoeften proberen we in te passen in de werkzaamheden. We vragen de medewerkers frequent of het takenpakket en de begeleiding aansluiten bij de medewerker en passen het zo nodig en zo mogelijk aan. Het gesprek erover heeft ertoe geleid dat meerdere medewerkers een breder takenpakket kregen. Medewerkers zijn breder inzetbaar, meer competent en meer betrokken.
  Ook in 2019 hebben twee re-integratiekandidaten de stap gemaakt naar een betaalde baan; één persoon in Bunschoten en één persoon in Nijkerk. Zij zijn nu werkzaam binnen onze eigen organisatie.
 • Mensen in dienst
  Onze formatie is in 2019 uitgebreid met twee fte die vast in dienst zijn.
 • Aanleren van competenties
  Vergroten van competenties gaat voornamelijk via coachen on the job. De meer ervaren medewerkers zijn continu bezig om hun kennis en kunde over te dragen aan minder ervaren medewerkers. Dit wordt ervaren als een prettige manier van ontwikkelen.


4.      Veel product-hergebruik van goederen en materialen

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Goed weten wat verkoopbaar is
 • Goed weten welke grondstoffen herbruikbaar zijn
 • Meer aan laten leveren door particulieren
 • Verkoopbare artikelen uitwisselen tussen de vestigingen
 • Bewustwording over product-hergebruik en de rol van KCBB hierin

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Indicator

 

 

Resultaat

 

Baarn *1

Bunsch. *2

Nijkerk *2

Milieurendement (%)

77,6

88,7

90,15

Product-hergebruik (%)

32,2

14,24

43,74

Grondstof-hergebruik (%)

45,38

73,83

46,40

Ingezamelde goederen (kg)

778.958

391.590

165.996

 

*1    :   Baarn zamelt grof huishoudelijk afval (bruikbare én niet-bruikbare goederen) in. Hierdoor ligt het milieurendement lager

           dan bij Bunschoten en Nijkerk.   

*2    :   Bunschoten en Nijkerk zamelen bruikbare goederen in.

Indicator

 

 

Resultaat

Oordeel klanten over dienstverlening bij brengen van goederen (score 1-10)

8,1

Overtredingen geconstateerd op naleving van de omgevingsvergunning (aantal)

0

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goed scheiden van goederen op verkoopbaarheid en herbruikbaarheid
  We leiden medewerkers continu op om goederen goed te beoordelen. Goederen gaan daardoor in de stroom die het hoogste milieurendement oplevert. In eerste instantie is dit via verkoop in de winkel.
 • Meerdere manieren van inzamelen inzetten
  We zetten meerdere manieren in om zoveel mogelijk goederen in te zamelen. We halen goederen op bij particulieren, we hebben tientallen kledingcontainers in ons werkgebied, we houden meerdere huis-aan-huis acties per jaar waarmee we kleding ophalen.
  In 2019 zijn er kledingcontainers geplaatst in Nijkerk. Deze leveren een grote stroom extra kleding op. Ook is er kleding ingezameld in Nijkerk via een huis-aan-huis actie.
  De afvalstroom cd’s en dvd’s is toegevoegd. Deze worden nu recycled tot kaarshouders voor Bolsius.
  Kaarsvet wordt ook apart gehouden voor hobbydoeleinden.
  Fietsonderdelen worden van niet-verkoopbare fietsen verwijderd en los te koop aangeboden in de winkel. Het verkoopt goed. 
 

5.      Win-win resultaten met stakeholders

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Onderling vertrouwen en chemie
 • Elkaar kennen
 • Overeenstemming over gemeenschappelijke visie en doelen
 • Heldere samenwerkingsstructuur

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Indicator / resultaat

 

Contracten op het gebied afvalinzameling

Verlengd

Contracten op het gebied van werkgelegenheid

Verlengd

Erkenning als leerbedrijf

Verlengd

Certificaat voor Keurmerk Kringloopbedrijven®

Behouden

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Nakomen van afspraken
  We komen minimaal de gemaakte afspraken na met onze samenwerkingspartners. Hierbij handelen we integer en betrouwbaar. Overeenkomsten vertalen we duidelijk naar de werkvloer. 
 • Leveren van gedegen prestaties
  Door onze manier van begeleiden van medewerkers kunnen deze medewerkers een nieuwe stap maken op het gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling. Continu werken we aan professionalisering van de samenwerking.
 • Leveren van bruikbare stuurinformatie 
  We zijn in onze verslaglegging duidelijk en transparant over de prestaties die re-integratiemedewerkers leveren. De klantmanagers van onze partners kunnen met deze informatie vervolgstappen creëren ten behoeve van de verschillende re-integratiemedewerkers. We hebben deze afspraken schriftelijk opgenomen in de overeenkomst die we met elkaar (BBS en KringloopCentrum Baarn-Bunschoten) zijn aangegaan.

 

6.      Financiële continuïteit 

Visie

KringloopCentrum Baarn-Bunschoten ziet als succesbepalende factoren:

 • Positieve kasstroom
 • Financiële reserves
 • Op commercie gericht en zelf in standhoudende omzet
 • Optimale kostenbeheersing
 • Strak financieel management
 • Kwalitatief goede leidinggevenden

Onze resultaten

Onze belangrijkste resultaten:

Indicator

Resultaat

Kasstroom

Positief

Financiële positie

Gezond

 

De activiteiten

Wat deden wij om deze resultaten te behalen? De belangrijkste activiteiten:

 • Goede kostenbeheersing  
  Over eventueel te maken kosten denken we goed na. We maken alleen kosten voor het noodzakelijke en maken geen tot weinig onnodige kosten. Contracten met leveranciers bijvoorbeeld volgen we goed. Ook hebben we goede financieel-administratieve procedures die we strikt naleven. We hanteren het ‘vier ogen’- principe (directeur – penningmeester bestuur) bij grote uitgaven.
  De liquiditeitspositie is een structureel agendapunt van het bestuursoverleg.
 • Goede planning- & controlcyclus en managementrapportages   
  We ontwikkelden goede managementrapportages. We hebben daarmee goed inzicht in onze kosten en opbrengsten. Op basis hiervan maken we keuzes. In 2019 hebben we de planning- & controlcyclus en de managementrapportages verder doorontwikkeld tot nog betere stuurinstrumenten.
  Het opstellen en verwerken van managementrapportages en metingen is neergelegd bij de leidinggevenden van de vestigingen. Zij hebben daardoor een beter totaalbeeld, zijn meer betrokken bij de bedrijfsvoering en kunnen zo actiever bijdragen hieraan. 
©2021 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer