Bestuur en medewerkers van het KringloopCentrum hebben kennis genomen van de problemen die voor een groep mensen ontstaat indien alleen nog maar gepind kan worden. Dat willen wij niet, en om die reden blijft ook vanaf 1 juli de mogelijkheid bestaan om in onze kringloopwinkels contant af te rekenen. Pinnen is de belangrijkste manier om te betalen. Wij willen echter contant betalen als uitzondering accepteren voor die mensen die geen andere mogelijkheid hebben. Wij danken iedereen die ons de afgelopen dagen feedback heeft gegeven. Dus vanaf een juli: contant mag maar pinnen heeft de voorkeur.

LLOYD'S REGISTER BEWAAKT KRINGLOOPKEURMERK

Keurmerk Kringloopbedrijven

Kringloop is geen beschermd begrip, iedereen kan op elk willekeurig moment een kringloopwinkel starten. Kringloopwinkels zijn er in vele soorten en maten met verschil in professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening. Kringloopbedrijven met het Keurmerk Kringloopbedrijven hebben aangetoond op een professionele, veilige en verantwoordelijke manier met mensen en materialen om te gaan.
 

       Hergebruik & werkgelegenheid

Bij BKN aangesloten Kringloopbedrijven onderscheiden zich in twee opzichten. In de eerste plaats nemen zij de verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu door afgedankte goederen een tweede leven te geven. Wat niet meer verkocht kan worden wordt op een verantwoorde manier verwerkt. Daarnaast onderscheiden BKN leden zich door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. In 2013 ging het om ruim 3.000 mensen.
 

       Onderscheidend vermogen

Om de bij BKN aangesloten leden beter te kunnen onderscheiden van andere aanbieders op de markt voor tweedehands goederen is in 2010 door leden van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) een werkgroep geformeerd die aan de slag is gegaan met de ontwikkeling van een keurmerk. Uitgangspunt voor het Keurmerk was dat de certificering voor alle leden (op termijn) bereikbaar zou moeten zijn. De werkgroep heeft in 2010 zichzelf de volgende doelstelling meegegeven:

Het ontwikkelen van een Keurmerk dat zich richt op de professionalisering en borging van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten van vertrouwen in de markt, alsmede bevordering van het onderscheidend vermogen ten opzichte van kringloopbedrijven zonder keurmerk.

Het Keurmerk richt zich op de volgende doelgroepen:

 1. Particuliere klanten en afnemers
 2. Medewerkers en vrijwilligers
 3. Overheden en toezichthouders
 4. Leveranciers
 5. Zakelijke relaties
 6. Overige relaties
 

       Werkwijze

Door de werkgroep is voor de leden een handboek (Kader) samengesteld waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

 • Algemene zaken (richtlijnen lidmaatschap, inschrijving Kamer van Koophandel, statuten etc.)
 • Beleid (missie/visie/strategie), bedrijfsplan en begroting
 • Bedrijfsmatige risico’s (RI&E, verzekeringen e.d.)
 • Beschrijving van de organisatie (organigram, functieprofielen primaire, sturende en ondersteunende processen etc.)
 • Beschrijving van zelfreflectie/interne audits en verantwoording/directiebeoordeling

       Lloyd’s Register

Keurmerk KringloopbedrijvenOm aan het Keurmerk Kringloopbedrijven®(‘Keurmerk’) gewicht toe te kennen zijn vanuit het ledenbestand van BKN auditoren opgeleid door Lloyd’s Register. Jaarlijks volgen zij bij Lloyd’s Register een opfriscursus om hun vaardigheden en de opgedane ervaringen onderling uit te wisselen. De auditoren nemen audits (toetsen) af volgens een vast protocol op locatie waarbij de bedrijfsleiding en staf aanwezig is.

      Keurmerk aanvragen

Op het moment dat een lid de onderdelen van het Keurmerk heeft uitgewerkt en verankerd in hun organisatie kan zij het Keurmerk aanvragen bij de Keurmerkorganisatie (BKN). BKN schakelt vervolgens twee van haar gecertificeerde auditoren (BKN leden) in die de initiële toets verrichten. Bij het succesvol doorlopen van de audit ontvangt de aanvrager het Keurmerk-certificaat met het bijbehorende schildje dat zichtbaar in of buiten het pand mag worden opgehangen.

       Toekenning

De toekenning van het Keurmerk geldt voor 3 jaar waarbij tussentijds (na 1,5 jaar) de in de initiële toets vastgelegde afspraken worden geëvalueerd. Hiermee wordt de kwaliteit en waarde van het Keurmerk verzekerd.

Om te waarborgen dat ‘de slager niet zijn eigen vlees keurt’ wordt de BKN als Keurmerkorganisatie op haar beurt extern getoetst door Lloyd’s Register. Bij het goed doorlopen van deze externe toets ontvangt de Keurmerkorganisatie een Verklaring waarmee aangetoond kan worden dat de organisatie achter het Keurmerk robuust is ingericht.

In 2015 zijn inmiddels 12 leden gecertificeerd (40 winkels) en eind van het jaar zal dit aantal naar verwachting verdubbeld zijn. De Keurmerkorganisatie is in het bezit van de Verklaring van Lloyd’s Register. De volgende kringloopbedrijven beschikken over het Keurmerk Kringloopbedrijven (per 1/12/2015)

 • Kringloopcentrum Eemnes
 • Kringloop Borne
 • Kringkoop Mijdrecht
 • Kringloopcentrum Amersfoort – Leusden
 • De Beurs
 • Opnieuw & Co
 • La Poubelle
 • Kringloop De Kempen
 • ’n Roondgaank Rijssen’
 • Aktief Groep
 • Rataplan
 • Kringloop Zwolle
 • Kringloopcentrum Leerdam
 • Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk
 • De Kringloper
 • Kringloopcentum Utrecht/De ARM
 • Stichting Kringloopbedrijven Maasland
 • Het Warenhuis Leiden
©2021 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer