KC Baarn zamelt voor de gemeente Baarn grof huishoudelijk afval in, waaronder natuurlijk ook herbruikbare goederen. In totaal werd in het eerste half jaar 2019 368.449 kg ingezameld waarvan ruim 282.353 kg als product of grondstof is hergebruikt. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit geeft een milieurendement van 76,6%.

Milieurendement

KringloopCentrum Baarn werkt aan het verbeteren van het milieu.

In 2018 heeft KringloopCentrum Baarn 726.844 kg goederen opgehaald, een daling van 2% t.o.v. de 745.089 kg in 2017. De cijfers werden in 2018 negatief beïnvloed door de grote verbouwing van ons pand.

Volgens de CO2 tool ontwikkeld door TNO blijkt dat 1000 kg hergebruikte goederen een besparing geeft van meer dan 1000 kg C02.

Het milieurendement bedraagt 77,8% in 2017, 2% lager dan in 2017.

In 2019 hopen wij een mooier resultaat te behalen, met name omdat wij extra afvoerstromen proberen te benutten, waardoor het restafval zal verminderen .

©2019 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer