Het is zover! Vanaf 18-02-2023 mogen we bekendmaken dat we volgende week in de aflevering te zien zijn van DREAMSCHOOL seizoen 6 NPO. Kijk samen met ons naar Dreamschool en zie Kringloopcentrum Baarn op het beeld verschijnen!

Missie en visie

 

 
Missie
Alle goederen een tweede leven geven.

 
De missie van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten:
·         Inzamelen, scheiden, verkopen en recyclen van gebruikte goederen en materialen
·         Begeleiden van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
 
Visie en hoofddoelen
Vanuit onze missie, de interne kracht en de ontwikkelingen merken wij dat er een duidelijke plaats is weggelegd voor KringloopCentrum Baarn in de samenleving. Deze plaats willen we verder uitbouwen door nog nadrukkelijker aan te sluiten bij de behoeften van onze belanghebbenden. Dit betekent keuzes maken en het verder professionaliseren van onze organisatie.
 
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten werkt hard aan de volgende doelen:
*  Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
*  Professionele ontwikkeling van mensen en de zorg voor mensen
*  Veel product-hergebruik van goederen en materialen
*  Win-win samenwerking met stakeholders
*  Financiele continuiteit en stabiliteit
 
Uitgangspunten
De visie, het beleid en de doelstellingen van KringloopCentrum Baarn-Bunschoten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
*  Milieu en klanteisen staan centraal
*  Transparantie voor interne en externe belanghebbende partijen
*  Betrokkenheid van alle medewerkers bij het kringloopcentrum
*  Bewustzijn bij de medewerkers van de invloed van de werkzaamheden op de prestaties van 
   KringloopCentrum Baarn-Bunschoten
*  Constante verbetering van de milieuprestaties
*  Preventie van milieubelasting
*  Naleving van (milieu)wet en regelgeving
 
Kernwaarden
Om onze missie te kunnen realiseren vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers handelen volgens onze kernwaarden (DORS):
duurzaam, ontwikkelbereidheid, respectvol en samenwerkend.
 
Deze waarden vult KringloopCentrum Baarn-Bunschoten als volgt in:
 
Duurzaam
 
:
Nastreven dat zo veel mogelijk afval wordt hergebruikt en zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gehandeld.
Ontwikkelingsbereidheid
 
:
Positief staan tegenover het ontwikkelen van jezelf ten behoeve van ‘verder komen’ van jezelf en KringloopCentrum Baarn-Bunschoten.
Respectvol
 
:
Open en eerlijk zijn naar klanten en de mensen met wie je werkt in al hun verschillen, op basis van gelijkwaardigheid.
Samenwerkend
:
Betrokken zijn bij KringloopCentrum Baarn-Bunschoten en de bereidheid hebben om samen te werken met collega’s en klanten daar waar KringloopCentrum Baarn-Bunschoten voor staat en aan wil werken.
 
 
 
©2023 Kringloop Centrum Baarn
voorwaarden | disclaimer